ส่งต่อวิถียั่งยืน ของขวัญจากกาแฟอินทรีย์ รักษาป่าต้นน้ำ

07/10/2021

ชุมชนบ้านแม่หาง ชุมชนเล็กๆ 30 ครอบครัว อยู่ร่วมกับป่าต้นน้ำแม่ลาว จ.เชียงราย มากว่า 200 ปี ดูแลผืนป่าในอุทยานแห่งชาติขุนแจ เนื้อที่กว่า 270 ตร.กม. ที่หล่อเลี้ยงคนเชียงรายกว่า 4 แสนคน

กาแฟอาราบิก้าอินทรีย์ หนึ่งในผลผลิตที่เลมอนฟาร์ม ร่วมกับมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ ชุมชนและภาคีรัฐหลายหน่วยงาน ร่วมกันพัฒนาพื้นที่เป็นโมเดลต้นแบบสร้างวิถียั่งยืน รักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ สร้างความมั่นคงทางอาหารให้คนบนพื้นที่สูง
 
 
 

สินค้าแนะนำ