ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

  • จัดส่งปกติ จัดส่งถึงภายใน 2-4 วันทำการ บริการจัดส่งสินค้าแห้ง *ยกเว้นหมวดของขวัญ
  • จัดส่งเร่งด่วน บริการจัดส่งเฉพาะหมวดของขวัญ จัดส่งถึงภายในวันที่สั่งซื้อ หรือระบุวันจัดส่งภายใน 5 วันนับจากวันสั่งซื้อ (บริการจัดส่งเฉพาะจันทร์ – ศุกร์ 9:00-18:00)