ค่าบริการจัดส่งสินค้า

  • จัดส่งปกติ บริการจัดส่งสินค้าแห้ง *ยกเว้นหมวดของขวัญ

คิดค่าบริการส่งตามน้ำหนัก

0 – 2 kg = 75 บาท

2.01 – 10 kg = 100 บาท

10.01 – 15 kg = 200 บาท

15.01 – 20 kg = 250 บาท

20.01 – 25 kg = 300 บาท

*เพื่อดูแลคุณภาพสินค้าอย่างดีที่สุด บริการจัดส่งสูงสุด 25 kg ต่อคำสั่งซื้อ

กรณีต้องการซื้อสินค้ามากกว่า 25 kg จะต้องดำเนินการสั่งซื้อใหม่ในส่วนที่ต้องการเพิ่ม

 

  • จัดส่งเร่งด่วน บริการจัดส่งภายในวัน *เฉพาะหมวดของขวัญ

จำนวน 1 ชิ้น = 280 บาท

จำนวน 2-6 ชิ้น = 550 บาท

*หมวดของขวัญ สั่งสินค้าเกิน 6 ชิ้นติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่นี่