เกี่ยวกับเลมอนฟาร์ม

รู้จักเลมอนฟาร์ม

ร้านเลมอนฟาร์มเปิดให้บริการครั้งแรกในปี 2542 ด้วยความมุ่งหมายที่จะเป็นกลไกเชื่อมต่อระหว่างเกษตรกรรายย่อยและผู้บริโภคในเมือง สนับสนุนผลิตผลของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ผลิต สร้างอาหารที่ดีต่อสุขภาพของคนปลูกและคนกิน  ตลอดการเดินทางของเลมอนฟาร์ม ...

ร้านเลมอนฟาร์มมีที่ไหนบ้าง
เลมอนฟาร์มออนไลน์บริการอะไรบ้าง
สินค้าเลมอนฟาร์มมีบริการขายส่งหรือไม่
เลมอนฟาร์มมีเฟรนไชส์หรือไม่

เลมอนฟาร์มยังไม่มีบริการเฟรนไชส์